อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานรับปริญญา(กลุ่ม)เริ่มต้นที่1000
คนที่ 2+ เพิ่ม 500 บาท- ถ่ายภาพไม่จำกัด

- ปรับแต่งให้ทุกรูปภาพ รีทัช ตกแต่งแบบพิเศษ

- ไฟล์รูปทั้งหมดไรท์ใส่ DVDพร้อมตกแต่งหน้าปก

- ไฟล์รูปทั้งหมดสำหรับอัดภาพขนาดใหญ่

- ไฟล์รูปอัพขึ้นSocial network 1 ชุด

- ส่งงานทาง EMS ทั่วประเทศไทยค่ะ♡

1,000
4 ชั่วโมง
1,500
4 ชั่วโมง
2,000
8 ชั่วโมง
งานพรีเว็ดดิ้ง
ถ่ายภาพไม่จำกัด
- ปรับแต่งให้ทุกรูปภาพ รีทัช ตกแต่งแบบพิเศษ
- ไฟล์รูปทั้งหมดไรท์ใส่ DVDพร้อมตกแต่งหน้าปก
- ไฟล์รูปทั้งหมดสำหรับอัดภาพขนาดใหญ่
- ไฟล์รูปอัพขึ้นSocial network 1 ชุด
- ส่งงานทาง EMS ทั่วประเทศไทยค่ะ
- ภาพอัดขนาด 4*6 20 ภาพ
- VDO คู่รัก ภาพ
- ของขวัญ คู่รัก
3,500
ชั่วโมง
3,500
ชั่วโมง
4,000
ชั่วโมง
งานถ่ายภาพสินค้า
- ถ่ายภาพไม่จำกัด
- ปรับแต่งให้ทุกรูปภาพ รีทัช ตกแต่งแบบพิเศษ
- ไฟล์รูปทั้งหมดไรท์ใส่ DVDพร้อมตกแต่งหน้าปก
- ไฟล์รูปทั้งหมดสำหรับอัดภาพขนาดใหญ่
- ไฟล์รูปอัพขึ้นSocial network 1 ชุด
- ส่งงานทาง EMS ทั่วประเทศไทยค่ะ♡
3,000
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง
3,500
ชั่วโมง
งานถ่ายภาพอาหาร
- ถ่ายภาพไม่จำกัด
- ปรับแต่งให้ทุกรูปภาพ รีทัช ตกแต่งแบบพิเศษ
- ไฟล์รูปทั้งหมดไรท์ใส่ DVDพร้อมตกแต่งหน้าปก
- ไฟล์รูปทั้งหมดสำหรับอัดภาพขนาดใหญ่
- ไฟล์รูปอัพขึ้นSocial network 1 ชุด
- ส่งงานทาง EMS ทั่วประเทศไทยค่ะ♡
- - อัดภาพขนาดใหญ่ A3 4 รูป
3,000
ชั่วโมง
3,500
ชั่วโมง
4,000
ชั่วโมง
งานพรีเว็ดดิ้ง
- ถ่ายภาพไม่จำกัด
- ปรับแต่งให้ทุกรูปภาพ รีทัช ตกแต่งแบบพิเศษ
- ไฟล์รูปทั้งหมดไรท์ใส่ DVDพร้อมตกแต่งหน้าปก
- ไฟล์รูปทั้งหมดสำหรับอัดภาพขนาดใหญ่
- ไฟล์รูปอัพขึ้นSocial network 1 ชุด
- ส่งงานทาง EMS ทั่วประเทศไทยค่ะ♡
- อัดภาพขนาดใหญ่ 1 รูปพร้อมกรอบ
- ภาพอัดขนาด 4*6 30 ภาพ
- VDO คู่รัก 2 แบบ
- ของขวัญ คู่รัก
6,000
ชั่วโมง
7,000
ชั่วโมง
9,000
ชั่วโมง
งานพิธีแต่งงาน
- ถ่ายภาพไม่จำกัด
- ปรับแต่งให้ทุกรูปภาพ รีทัช ตกแต่งแบบพิเศษ
- ไฟล์รูปทั้งหมดไรท์ใส่ DVDพร้อมตกแต่งหน้าปก
- ไฟล์รูปทั้งหมดสำหรับอัดภาพขนาดใหญ่
- ไฟล์รูปอัพขึ้นSocial network 1 ชุด
- ส่งงานทาง EMS ทั่วประเทศไทยค่ะ♡
- - อัดภาพขนาดใหญ่ A3 4 รูป
3,000
ชั่วโมง
3,500
ชั่วโมง
5,000
ชั่วโมง
งานรับปริญญา(รับจริง)
- ถ่ายภาพไม่จำกัด

- ปรับแต่งให้ทุกรูปภาพ รีทัช ตกแต่งแบบพิเศษ

- ไฟล์รูปทั้งหมดไรท์ใส่ DVDพร้อมตกแต่งหน้าปก

- ไฟล์รูปทั้งหมดสำหรับอัดภาพขนาดใหญ่

- ไฟล์รูปอัพขึ้นSocial network 1 ชุด

- ส่งงานทาง EMS ทั่วประเทศไทยค่ะ♡

- - อัดภาพขนาดใหญ่ A3 2 รูป
2,000
ชั่วโมง
2,000
ชั่วโมง
2,500
ชั่วโมง
งานรับปริญญา
- ถ่ายภาพไม่จำกัด
- ปรับแต่งให้ทุกรูปภาพ รีทัช ตกแต่งแบบพิเศษ
- ไฟล์รูปทั้งหมดไรท์ใส่ DVDพร้อมตกแต่งหน้าปก
- ไฟล์รูปทั้งหมดสำหรับอัดภาพขนาดใหญ่
- ส่งงานทาง EMS ทั่วประเทศไทยค่ะ♡
1,000
5 ชั่วโมง
1,500
5 ชั่วโมง
2,000
10 ชั่วโมง

อัลบั้มภาพ


แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
LINEtotayhiya
Mobile0884595715